เกี่ยวกับเรา

           

                  

          

 

ประวัติความเป็นมา         

          หจก.อาศิษฐ์วิศวกรรมจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2543 ตั้งอยู่ที่ 66 หมู่ 5 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม ให้บริการเกี่ยวกับการจำหน่าย

ติดตั้งซ่อม-บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ รวมทั้งการกรอง-เปลี่ยน น้ำมันหม้อแปลง ไฟฟ้าด้วย ความพร้อมทาง

ด้านทีมงานที่มีประสบการณ์ เครื่องมือที่มีคุณภาพ และการบริการที่จริงใจ

          ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านบุคลากรและความเอาใจใส่ในการบริการซึ่งได้พัฒนาจัดตั้งในรูปแบบบริษัทขึ้นในปีพ.ศ. 2547

เป็นบริษัทอาศิษฐ์วิศวกรรม 2004 จำกัด

          ด้วยประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจมากกว่า 10 ปี เราจึงมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ด้วยการบริการที่เป็นเลิศพร้อม

ทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบการป้องกันและวิธีการใช้งานของหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อให้เกิดประโยชน์และความปลอดภัยสูงสุด ด้วยการบริการที่

มากด้วยคุณภาพ และราคาที่เป็นกันเอง “ อาศิษฐ์วิศวกรรม ” ยินดีให้คำปรึกษาและพร้อมให้บริการด้วยสินค้าที่มีคุณภาพการบริการที่ดีและมี

ความจริงใจ

 

ค่านิยมร่วมของ “อาศิษฐ์วิศวกรรม”

                  

          ค่านิยมของ “อาศิษฐ์วิศวกรรม”คือ“ARSIT”ซึ่งเป็นชื่อของบริษัท ด้วยการที่ผู้บริหารและพนักงานมีความเชื่อร่วมกัน

โดยยึดค่านิยมคำว่า ARSIT เพื่อให้เกิดวิถีการทำงานร่วมกันมีทิศทางที่สอดคล้องกันมีความเชื่อร่วมกันและเชื่อมโยงสู่ความเป็นอันหนึ่ง

อันเดียวกันในองค์กรเพื่อให้เกิดพฤติกรรมการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด